Tillbehörsbutik

gbm_2015_20141210-ROBL6117

GBM_2015_reklambilder_20141210-ROBL6313

TILLBEHÖR OCH RESERVDELSLAGER – EN CENTRAL FUNKTION I VERKSAMHETEN

Vårt lager/butik fyller flera mycket viktiga funktioner i GBM.s verksamhet. Dels se till att det finns attraktiva och aktuella tillbehör tillgängliga för våra butiks kunder.
Men  även kunna tillgodose behovet av reservdelarna för att kunderna snabbt skall komma igång efter ett motorhaveri eller grundstötning.
En annan mycket stor och viktigt arbetsuppgift är också att till våra verkstäder få fram den utrustning som skall monteras i alla de nya båtarna som skall levereras under en säsong.  Och i takt med med att kunderna önskar allt mera utrustning i sina nya båtar, blir vår lager personals kunskap och kompetens allt viktigare för vår verksamhet

 

 

Tillbehör och utrustning

I vår marina så finner du tillbehör från de mest ansedda leverantörerna på marknaden. Vi är en Premium Dealer för Watski, en av landets mest kompletta leverantör av utrustning till fritidsbåtar. Förutom detta så samarbetar vi med en lång rad leverantörer som alla specialiserat sig på sitt eget område.t.ex
Comstedt- pumpar, styrningar och reglage.
Sleipner – Ankarspel, bogpropellerar och propellrar.
mm ——
mm.

xxxxxxx

Reservdelar

Vi lagerhåller eller anskaffar reservdelar till de varumärken vi representerar när det gäller båtar, motorer, vattenskoter och trailer mm. De mest frekventa reservdelarna, propellrar mm finns vanligen i vårt lager i Havstenssund. Och när det gäller mera specifika motorreservdelar så ligger uppkopplade mot tillverkarnas ordersystem, och vi kan på kort tid få hem allt som ligger tillgängligt i de mycket kompletta central lagren i Sverige och i Europa.

 

Mats Karlsson

är vår butikschef och det också han som ser till att lagret fungerar som det skall. Mats har lång erfarenhet av marinbranschen, och han har många viktiga kontakter vilket ofta hjälper oss att få fram tillbehör och delarna i tid. Ett tillbehör som saknas, en reservdel som inte går att finna eller rätt propeller till en ny leverans. Då är det viktigt att ha en trygghet i vår lagerpersonal som vet hur och var man finner lösningar.

Facebook