Högst ranking

Bisnodes kreditbetygsintyg har funnits sedan 1989 och bygger på ett regelverk med hela 2 400 beslutsregler. Det är en gemensam ratingstandard för alla nordiska länder. Kreditbetyget baseras på en kombination av de fyra områdena: betalningsförmåga, ekonomi, ålder/verksamhet och ägare/ledning och fungerar som både kvalitetsstämpel och kvitto på att företaget är välskött och innebär en låg kreditrisk. Företag med kreditbetyget AAA är välskötta, vilket innebär att risken för konkurs är låg och att man har högre tillväxttakt och är lönsammare än företag som inte är kreditvärdiga

Trippel A är det högsta som delas ut och ges till företag som över lång tid visat stor stabilitet i såväl hög- som lågkonjuktur, med väl strukturerade rutiner och mycket goda ekonomiska förutsättningar. Med andra ord en trygg samarbetspartner för såväl leverantörer som kunder även långt efter köpet.

En trygg, stabil och långsiktig samarbetets partner är för de flesta en grundförutsättning när man är på väg att göra en stor investering så som t.ex ett båtköp.  Med tanke på vår ranking tillsammans med våra snart 75 år i båtbranschen så måste nog GBM Marins satsning betraktas som mycket långsiktig!

Tack till samtliga våra medarbetare som i allra högsta grad är delaktiga i dessa resultat och betyg.

 

Publicerat 2019-06-29