Dubbelgaranti logo GBM

Dubbelgaranti på Yamaha motorer

Dubbel garanti – dubbelt så bra!

GBM Marin erbjuder nu sina kunder en ny utökad motorgaranti på hela 6 år. Vi kallar den helt enkelt för  ”dubbelgaranti” eftersom den är dubbel så lång som Yamahas egen garanti. Den följer i övrigt samma villkor, och det enda man skall göra är att fortsätta sköta om motorn enligt Yamahas serviceprogram under hela perioden.
Eftersom det är GBM Marin står som står helt ansvarig för denna garanti mot dig som kund, så vill vi naturligtvis ha full kontroll på att motorn underhålls på rätt sätt under hela garanti tiden. Det enda villkor som vi har är att den årliga underhålls servicen skall utföras av GBM:s egen auktoriserade verkstad och med våra utbildade tekniker.
Men inte heller här finns några extra dolda kostnader förutom den ordinarie servicen. Vi följer dessutom Yamahas egen riktprislista, och utför till punkt och pricka alla de serviceåtgärder som finns i motortillverkarens eget underhållsschema + alla ev ytterligare uppdateringar som vi under garantitiden får besked om från Yamaha. Det finns redan i förväg både fasta priser och en utförligt specifikation på vad som skall utföras på din motor vid respektive intervall.

 

Ökat värde på din motor

Att du får mera betalt för en välservad motor om du skulle vilja sälja den efter några år är självklart.  Vår förlängda garanti följer dessutom motorn vid en försäljning, och så länge man följer serviceintervallen och våra tekniker utför den – så gäller garanti upp till sex år även vid en vidare försäljning. 


Garanti eller reklamationsrätt – det är stor skillnad.

Som kund har du alltid reklamationsrätt om du köper en vara. Under de första månaderna kan den liknas vid en enklare garanti eftersom det är leverantörens sak att bevisa om ett fel var med från början eller ej. Men redan efter 6 månader är däremot förhållandet omvänt, och det är kunden som skall bevisa orsaken till felet. Reklamationsrätten blir därför ur konsumentens perspektiv betydligt svagare.

Garantier däremot är ett helt frivilligt åtagande som din leverantör kan erbjuda dig som köpare,  men det finns inget som säger hur lång en garanti skall vara. Den kan därför gälla från några få månader eller som i fallet med GBM:s dubbelgarantins i sex år, så det är viktigt är att du vet vad som ingår vid köpet.  Som köpare är alltid garanti att föredra framför en reklamationsrätt, eftersom det egentligen alltid är leverantörens ansvar att ta reda ut om motorn inte fungerar. Det enda egentliga undantagen som finns är om man inte vårdat sin motor på rätt sätt enligt motortillverkarens föreskrifter,  eller om den utsatts för yttre skadegörelse/olycka. 

Ta hand om din motor på rätt sätt

Yamaha har under många år varit marknadsledande när det gällt utombordsmotorer. Alla motorer har mycket noga utprovats och är testade under alla tänkbara förhållanden. Idag händer det nästan aldrig att en Yamahamotor stoppar, om den sköts enligt vad som föreskrivs i Yamahas underhållsprogram.

Vid de tillfällen som vi har fått in Yamahamotorer som inte fungerar,  så är det i stor sett helt uteslutande på grund av att bristande underhåll eller att denna utförts på felaktigt sätt av okunnig personal utan Yamahas auktorisation eller utbildning. Att underlåta skötseln av sin marinmotor, oavsett fabrikat, är verkligen att förstöra kapital av stora mått. Och dessutom åka omkring på havet med en magkänsla av att motorn kanske inte helt mår som den borde, förtar säkert det mesta av den annars så underbara båtupplevelsen. Om man ”missköter” en vara så faller garantin och du kanske bara har kvar din lagstadgade reklamationsrätt. 

Yamarin auktoriserad service

6 års garanti, eller ingen alls? 

Det är enbart hos auktoriserade Yamaha återförsäljare som du kan vara säker på att det nödvändiga underhållet utförs på rätt. Det är enbart dessa som kontinuerligt får service information från Yamaha och som dessutom har avtal att medverka på återkommande utbildningar för tillräcklig kompetens att utföra nödvändiga uppdateringar och reparationer. Naturligtvis avgör du helt och hållet själv på vilket sätt du vill sköta servicen av din motor. Men det är bara om den är utförd av en auktoriserad Yamaha återförsäljare som du kan vara helt säker på att du verkligen har gällande garanti om du skulle behöva.

Vi kan Yamaha. Därför vågar vi dubbla garantin

GBM Marin är kanske den mest erfarna Yamaha återförsäljaren i Sverige. Vi har sålt, levererat och ansvarat för servicen av Yamahas motorer i över 40 år. Det rör sig om många tusen motorer och frågan är om det finns något annat företag som som har så stor kunskap och erfarenhet om vad det är som händer med en motor som körs i havsvatten.
GBM har alla de nödvändiga utbildningarna och analys verktyg som behövs för att serva, felsöka och reparera din Yamaha. Vi sköter om din motor helt enligt tillverkarens riktlinjer + dessutom lite till!  (Efter 40 år med Yamaha och med landets saltaste vatten som närmaste granne så har vi hunnit lära oss en del om vad som behöver kontrolleras lite extra, och det gör vi)


Yamahas 3-åriga motorgaranti v.s. GBM Marins 6-åriga

Service och underhåll:

För att garantin krävs att Yamahas serviceinstruktioner följs och utförts. Dina Yamaha är tillverkad av högkvalitativa delar med lång livslängd. Om det blir nödvändigt att ersätta någon av dessa är det av mycket stor vikt att den utbytta delens ersätts med en original del. Inte enbart för funktionen och garantins skull, utan också för din egen säkerhet.

Tillämplighet och giltighetstid:

Garantin gäller för den utombordare som köpeavtalet omfattar. Ansvariga för garantin gentemot dig som konsument är GBM Marin org nr 556052-0628. Denna garanti upphör tre år efter leveransdagen.

Garantins omfattning:

GBM Marin ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.

 

GBM Marin ansvarar dock inte om felet beror på:

 • Att utombordaren inte skötts enligt föreskrifterna i service & garantihandboken eller motsvarande dokumentation. Bl.a. att oljebyten, service/vinterkonservering inte utförts på rätt tid eller att det utförts felaktigt.
 • Att utombordaren byggts om eller ändrats
 • Att utombordaren använts vid tävlingskörning eller på annat sätt överbelastats
 • Att utombordaren varit utsatt för olycka eller yttre åverkan
 • Att utombordaren vanvårdats
 • Att reparation, service/inspektion eller montering utförts av annan än Yamahas auktoriserade tekniker
 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen och vätskor har användes
 • Att annat än Yamahas original reservdelar monterats
 • Att ha serviceboken ifyld eller dokument som verifierar vilken service som avses, och vad som är utfört.

 

Som fel betraktas inte:

 • Normal åtgång av förbrukningsdetaljer
 • Normal förslitning

 

Vid förlängning till GBM:s 6 års garanti gäller följande:

 • Att GBM.s utbildade tekniker skall utföra samtliga servicearbeten under den tiden som garantin avser.
 • Servicekostnaden är den samma som för Yamahas egna garantiservice. Det förekommer inga ytterligare tillägg utöver Yamahas egen rikstäckande serviceprislista.
 • GBM arkiverar underlagen för samtliga gjorda servicearbeten under hela garantitiden. Och vi ställer därför inga krav på dig som kund att du själv måste hålla kontroll på alla serviceunderlag.  Kunden äger rätt att när som helst begära ut kopior av dessa handlingar från GBM Marin.
 • Att man under dubbel så lång tid skall slippa att ägna en tanke åt några extra tillkommande reparationskostnsder, utan bara kunna njuta av det fantastiska båtlivet som vi har i Sverige.

Reklamation:

Om köparen vill påtala fel skall GBM Marin underrättas om det inom skälig tid, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts.

 

Avhjälpande av fel

GBM Marin avgör den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på utombordaren. Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamationen inkommit,  och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid bör man bl.a. ta hänsyn till köparens behov av utbordaren, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt utombordaren till GBM Marins förfågande.Om felet ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar utombordarens användbarhet, så avhjälps felet efter samråd med köparen och då normalt vid ordinarie service tillfälle.

 

Köparens rättigheter:

Samtliga dessa garanti gäller gentemot köpare som avser att använda motorn för enskilt konsumentbruk. Vid yrkesmässigt bruk gäller andra regler. Kontakta GBM:s säljare för info. Köpare som har köpt utombordaren huvudsakligen för enskilt konsumentbruk har vid fel som omfattas av garanti rätt att göra de påföljder gällde mot säljaren som anges i köpeavtalet. Konsumenten har alltid rätt att anlita konsumnetköprådgivare. Köpare som inte köpt utombordaren för enskilt bruk, har heller ingen rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.