Villkor vid kundförmedling av båtar

 

GBM Marin åtar sig att för kundsräkning förmedla båtar som är producerade av etablerade båtproducenter upp till en ålder av 10 år (i vissa fall äldre)  Vi sköter om allt från att upprätta kontrakt, ordna finansiering och försäkring samt att vi för köparen är behjälplig med provkörning och genomgång av båtens alla funktioner vid överlämnandet.  Vi följer de regler som styrs av konsumentköplagen vilket bland annat innebär att båten måste vara sjöduglig, trygg och säker samt att köparen har reklammationsrätt i upp till 6 månader ( i visa fall längre) efter leveransen.  Följande punkter måste därför uppfyllas för att GBM Marin skall kunna ta på sig ett försäljningsuppdrag.

 

 • Ett förmedlingskontrakt upprättas mellan mäklaren (GBM) och säljaren (ägaren) av båten, där intygas att båten är säljarens egendom och om den är finansierad med restskuld skall detta noteras här. Restskulden skall lösas hos finansbolaget innan slutredovisning till sker till ägaren.
 • Båten skall vara fullvärdesförsäkrad av säljaren för hela den perioden som uppdraget avser.
 • Båten måste vara CE godkänd
 • Ett slutdatum för hur länge GBM Marin skall ha exklusivitet skall noteras på avtalet.
 • Om båten inte är såld innan 1 oktober och ägaren önskar att båten skall vinterförvaras av GBM så debiteras denna kostnad separat av vår serviceverkstad enligt gällande prislista.
 • Samtliga båtar som GBM åtar sig till försäljning skall kontrolleras, servas för att kunna betraktas som trygga och sjövärdiga. Båten skall i övrigt inför försäljningen ställas i det skick som en köpare rimligen  kan förvänta sig med tanke på värde och ålder.
 • Felaktigheter  och dolda på båt och utrustning måste av ägare ovillkorligen delges GBM Marin som mäklare för att vi sedan kan kunna redovisa dessa för intresserade köpare. Kostnader för dolda fel som inte redovisats av ägaren kommer tillfullo att debiteras ägaren i efterhand  upp till 6 månader efter leveransen skett till den nya ägaren.
 • Motorn och den tekniska utrustningen måste kontrolleras av GBM:s verkstad och kostnaden för detta debiteras säljaren. "Vårputsen" står det säljaren fritt att utföra så länge som arbetet utförts på "korrekt" sätt.
 • Avtalad provision noteras på kontraktet och slutredovisningen sker normalt en vecka efter avslutat uppdrag.
 • Som mäklare är GBM skyldiga att lämna 6 månaders reklamations rätt på försåld vara från leverans dagen. Om dessa är att betrakta som fel/brister  faktureras kostnaden för att åtgärda dessa på ägaren i efterhand.
 • Vid båtar som är äldre än 10 år, eller om det råder tveksamhet om båtens eller utrustning inte är i det skick som man kan förvänta sig som köpare så reserverar GBM Marin 25% av slutlig försäljnings provision på ett klientmedels konto under under 6 månader. Detta för att täcka ev. dolda fel eller brister enligt konsumentköplagen.
 •  I provisionen ingår förutom själva säljuppdraget även marknadsföring, hjälp med båtfinansiering/försäkring samt leverans och genomgång av båten med köparen vid GBM:s anläggning i Havstenssund. Alla ev transporter på ägaren önskan debiteras dock separat.
 • Skulle GBM inte att inom avtalad tid lyckas sälja båten står det säljaren fritt att avbryta uppdraget. Ingen försäljningsprovision eller marknadsförings kostnader utgår då. Övriga beställda verkstadsarbeten/tjänster ingår inte utan debiteras av GBM:s verkstad separat.
 • Vi arbetar med en provision på 8% + moms  (10% inkl moms) som baseras på slutliga försäljningspriset. Dock lägst 16.000:- + moms. (20.000:- inkl moms).

 

 • Det skall vara tryggt och säkert för såväl säljare som köpare att köpa/sälja en begagnad båt via GBM Marin. Vi är sedan många år medlem i Sweboat och följer alltid vår branschorganisations rekommendationer samt även gällande svensk konsumentlagstiftning. 

Johan Torstensson

Försäljning

Björn Lindbohm

Försäljning

ROLF HANSSON

VD