Villkor vid förmedling av kundbåtar

 

GBM Marin är medlem i Sweboat-båtbranschens riksförbund och vi följer de regler som styrs av konsumentköplagen. Detta innebär att båten måste vara sjöduglig och säker samt att köparen har reklamationsrätt i upp till 6 månader efter leveransen. För att såväl köpare som säljare skall känna sig säkra på att allt går enligt gällande lagar,  så måste följande punkter kunna uppfyllas för att GBM Marin skall kunna ta på sig ett försäljningsuppdrag.

 

 • Ett förmedlingskontrakt (Sweboat) upprättas mellan mäklaren (GBM) och säljaren (ägaren) av båten.  Här intygas att båten är säljarens egendom och om den är finansierad med restskuld skall detta noteras här. Restskulden skall lösas hos finansbolaget innan slutredovisning till säljaren sker.
 • Båten skall vara fullvärdesförsäkrad av säljaren för hela den perioden som uppdraget avser. Ett slutdatum skall noteras på kontraktet.
 • Om båten är osåld efter den 15 november och säljaren önskar att båten skall vinterförvaras av GBM,  debiteras detta separat av vår service verkstad enligt gällande prislista
 • Samtliga båtar som GBM åtar sig till försäljning skall kontrolleras, servas för att kunna betraktas som sjövärdiga. Båten skall också göras i det skick som en köpare kan förvänta sig med tanke på värde och ålder.
  Motorn och den tekniska utrustningen måste kontrolleras av GBM:s verkstad och kostnaden för detta debiteras säljaren. "Vårputsen" står det säljaren fritt att utföra så länge som arbetet utförts på korrekt sätt.
 • Avtalad provision noteras på kontraktet och redovisningen skall ske senast en vecka efter avslutat uppdrag.
 • Som mäklare är GBM skyldiga att lämna 6 månaders reklamations rätt på försåld vara från leverans dagen. Om dessa är att betrakta som fel/brister  faktureras kostnaden för att åtgärda dessa på säljaren.
 • 25% av  slutlig försäljnings provision reserveras på ett klientsmedels konto hos GBM under 6 månader för att täcka dolda fel eller brister enligt konsumentköplagen.
  (Avsteg från detta kan göras om båten fortfarande har fabriksgaranti, eller ligger inom GBM:s egen förlängda 6 års garanti på Yamaha motorerna)
 • I provisionen ingår förutom själva säljuppdraget även marknadsföring, hjälp med båtfinansiering/försäkring samt leverans och genomgång av båten med köparen vid GBM:s anläggning i Havstenssund.
 • Skulle GBM inom avtalad tid inte lyckas med att sälja båten står det säljaren fritt att avbryta uppdraget. Ingen försäljningsprovision eller marknadsförings kostnader utgår då. Beställda verkstadsarbeten ingår dock inte utan debiteras av GBM:s verkstad separat.
 • Vi arbetar med en provision på 8% + moms  (10% inkl moms) som baseras på slutliga försäljningspriset. Dock lägst 16.000:- + moms. (20.000:- inkl moms)
 • Om säljaren önskar köpa en annan båt av GBM Marin inom 15 dagar efter utförd förmedling krediteras 25% av provisions beloppet och som då kan användas för betalning.
 • Det skall vara tryggt och säkert att köpa en begagnad båt via GBM Marin. Därför följer vi alltid gällande konsumentköplag och är dessutom medlemmar i Sweboat. 

Johan Torstensson

Försäljning

Björn Lindbohm

Försäljning

ROLF HANSSON

VD