GBM åter nominerad av landets båtköpare

Ett av landets största försäkringsbolag - Svedea, gör en stor undersökning bland landets nybåtsköpare.  Undersökningen baseras på hur kunden upplever det säljande företaget såväl under som efter båtköpet.
GBM Marin är ett av de företag i Sverige som inför 2020 nominerats för utmärkelsen Årets Marinsäljare.
Alla vi medarbetare på GBM Marin tackar för det mycket hedrande omdömet. Vilket vi ser  som ett bevis på att sättet vi arbetar på och prioriterar våra kunden är framgångsrikt.

Publicerat 2020-07-15