Mer än hälften av 2022 års Grandezza båtar konsument sålda

Redan tidigt i början av augusti kunde vi konstatera att 40% av det antalet båtar som vi kommer att få till Sverige nästa år är redan idag konsumentsålda, nu är det över hälften. Detta är något som vi aldrig under företaget 77 åriga historia upplevt tidigare.

2021 års modell av Grandezza såldes slut rekordtidigt under vintern/våren och vi började därför teckna order på båtar för leverans under våren 2022 redan under slutet av mars.  För att undvika att drabbas för hårt av de kommande prishöjningar och kunna garantera leveranserna så tecknade även GBM sig för rekordstor förorder hos varvet, tidigare är något annat år.
Risken är trots detta stor att vi även under nästa år kommer att drabbas av leveransproblem, då varvets underleverantörer aviserat förseningar av komponenter.

Så kontakta oss och beställ Er nya båt nu - Så kan kan Ni själva bestämma när Ni vill få den levererad inför 2022.

 

 

 

 

Johan Torstensson

Försäljning

Björn Lindbohm

Försäljning

ROLF HANSSON

VD
Publicerat 2021-08-15