Jubileumslogotype GBM Marin 75 år

GBM MARIN – EN MYCKET PIGG 75-ÅRING

Gösta Hansson drev en konservfabrik och sedan 1945 även ett träbåtsbyggeri i Havstenssund. Konservfabrikens namn var Havstens Canning och båtbyggeriet hette Neptuns Båtbyggeri. Då fiskarna kom för att lämna sin fångst till fabriken fick Gösta ibland frågan om han inte kunde hjälpa till att ordna fram nya motorer till deras fiskebåtar. Många motorer var i dåligt skick efter ett nyligen avslutat världskrig och i stort behov av byte. Gösta hade alltid haft näsa för affärer och eftersom han var gift med Gerd som kom från Norge så hade han skaffat sig bra kontakter i Fredrikstad.
Vid ett besök i Norge tog Gösta kontakt med Fredrikstad Motorfabrik (FM) och han fick inte bara med sig motorer hem, utan även ett kontrakt att få sälja motorer som ensam importör i hela Sverige. Eftersom det inte fanns mera plats kvar i de befintliga fastigheterna i Havstenssund, så måste Gösta till en början ha hela reservdelslagret till motorerna hemma i sitt eget pannrum i bostaden.

Under 2020 firade vi vårt 75 års jubileum– inte många marinföretag lär kunna matcha det!


NEPTUNS KONSERVFABRIK STARTAR 1941

Det var tre unga par från Hogdal vid den norska gränsen och som samtliga arbetade på Lerviks Konservfabrik som hade tagit ett gemensamt beslut om att tillsammans starta upp en konservfabrik längs Bohuskusten. De startade därför en cykeltur söderut längs med kusten och studerade redan befintliga fabriker. Men efter ett tag så fastnade samtliga för Havstenssund, som visserligen inte hade någon färdig fabrik men läget och samhället föll dem i smaken.

De fick först möjlighet att hyra in sig i ett av Corneliussons magasin i den södra hamnen i Havstenssund där verksamheten startade den 15 september 1941. Ganska snart var de i behov av större lokaler och fick också möjligheten att köpa en tomt på Lökholmen. Men dit fanns det inte någon väg så det första projektet blev att bygga en genom Norrsundsbornas potatisåker, vidare ner mellan bostadshusen och sjöbodarna för att till slut nå fram till Lökholmen i den norra delen av Havstensund.

 

NEPTUNS KONSERVFABRIK

1945 – NEPTUNS BÅTBYGGERI

Båtbyggeriets lokaler låg strax norr om konservfabriken, på samma plats som man idag finner GBMs hall för begagnade båtar. Här byggdes det uteslutande träbåtar av skiftande modeller och storlekar. Segeljullar, utombordsmotorbåtar samt en båttyp som kallades för passbåt. Gösta hävdade genom alla år att Neptuns passbåt fått stå som modell och även kopierats av ett annat betydligt mera välkänt svensk varv- Storebro bruk och för deras första modell av Solön. Enligt uppgift hade dom också haft tillgång till Netuns ritningar under en längre period.

Om det var så eller ej råder det säkert olika åsikter om än, men är väl oavsett det preskiberat idag 76 år senare. Men faktum kvarstår att när den första Solön premiärvisades, så var den i det närmaste identisk med båten som Neptuns varvet redan hade i produktion sedan tidigare.

Försök gjordes även att starta produktion av större kabinbåtar tillverkade av marin plywood. Bland annat så levererades det en båt till en kund i Grebbestad som hade kvar den i sin ägo tills i början av 1980 talet.

1945 stod den första delen av fabriken, en trevåningsbyggnad färdig att tas i bruk. Även denna byggnad blev snabbt för liten och en utbyggnad gjordes i flera olika omgångar. När vägen och fabriksbyggnaden stod klar blev på så vis även ett helt nytt område i samhället tillgängligt att bygga på bostäder på. Och flera av husen på Lökholmen byggdes upp på kort tid. Under de första åren drevs konservfabriken under namnet Neptuns Konservfabrik, men 1948 detta till Havsten Canning Co AB och det gjordes samtidigt om till aktiebolag.

Fabriken sysselsatte ett stort antal både kvinnor och män och i genomsnitt arbetade det ett 30 tal personer, och som mest 52 anställda. Arbetskraften kom från Havstenssund men även från närliggande öar bl.a från Resö. Personalen transporterades delvis med en liten ombyggd fiskebåt, medan andra hämtades landvägen med företagets enda lastbil. På lastbilens flak placerades då ett litet plywood-hus som innehöll långbänkar och en fotogenkamin så de inte skulle frysa under den annars ganska så obekväma lastbilsfärden. Huset lyftes sedan av med handkraft och placerades på två bockar under dagen då lastbilen måste användas till att hämta råvaror från bl.a. Strömstads Fiskauktion. Mycket råvaror köptes även direkt av fiskebåtarna i området.

NEPTUNS BÅTBYGGERI

SVERIGEAGENTUREN FÖR FM-MOTORER

Den första svenska agenturen som företaget fick var för Norska Fredrikstads Motorfabrik och för deras välkända FM-motorer. Motorförsäljningen var under de första åren uteslutande för yrkesbruk och då mest till fiskare. Men efterhand som intresset för fritidsbåtar vaknade, så ökade även motor försäljningen betydligt.

Eftersom det inte fanns mer plats kvar i de befintliga fastigheterna tillsammans med konservfabriken och båtbyggeriet Havstenssund, så behövde Gösta till en början ha hela reservdelslagret till motorerna hemma i sitt eget pannrum i bostaden.

provestasjon956


BILEN- EFTERKRIGSTIDENS FRIHETSSYMBOL

Konservfabriken, båtbyggeriet och motorförsäljningen drevs under flera år parallellt. Men så i början av 50 talet så började bilen att bli tillgänglig för betydligt flera och blev den nya tidens frihets symbol. Intresset för fritidsbåtar minskade då man istället ville få loss pengar för att köpa sig en bil. Denna kraftigt minskade efterfrågan fick till följd att man tvingades ta beslutet att lägga ner träbåtbyggariet Neptun.

Gösta var däremot inte sen att hänga på denna nya bil trenden och bildade då ett företag vid namn Grebbestad Bil & Motor med försäljningen i Havstenssund och med bilverkstaden i Grebbestad. Företaget fick agenturer för Rover, Peugeot och en liten microbil från Tyskland vars namn var Goggomobil. Verksamheten drevs vidare i några år, tills det att efterfrågan på nya båtar åter tog rejäl fart. Det var ändå båtar som låg Gösta varmast om hjärtat, och som hela tiden varit grunden i företaget, därför upphörde bilförsäljningen och man satsade åter helhjärtat enbart på marint.
Företagsnamnet ändrades till att bli GBM-Grebbestad Båt & Motor.


GROSSISTVERKSAMHETEN VÄXER

I takt med att efterfrågan ökade på större marindiesel motorer så började Gösta leta efter nya agenturer. De Engelska BMC motorerna låg redan tidigt mycket väl framme i motorutveckligen, och de hade redan ett gott rykte i flera andra länder. Och eftersom det inte fanns någon importör för den svenska marknaden,  så skrev Gösta ett brev för att presentera sig och sitt företag för den Engelska motortillverkaren.
Att skriva brev var lättare sagt än gjort eftersom Gösta aldrig läst några språk i skolan. Men med hjälp av en bekant samt ett nyinförskaffat lexikon så fick han ändå ihop ett långt brev. Efter flera olika kontakter med den Engelska tillverkaren så erhöll GBM till sist ett exklusivt avtal för att sälja Tempest /BMC på den svenska marknaden. Än idag finns det många motorer runt om i landet som fortfarande gör sin trogna tjänst, och många båtägare känner väl till motormodeller såsom Captain, Commander, Commodore och Sea Lord.

Ytterligare agenturavtal tecknades efterhand såsom Helseth och Sleipner ställbara propellerarutrustningar, Rapp Hydema hydraulisk kraftblock, FM spol och länspumpar med många andra. Grossistverksamheten växte och utgjorde efterhand en allt större del av företagets omsättningen.

BMC-motorer

Första plastsnipan

GBM LANSERAR DEN FÖRSTA PLASTSNIPAN I SVERIGE

Redan 1961 deltog GBM på Båtmässan i Göteborg och där visade vi i första hand FM- och BMC-motorer samt träbåtar. I samarbete med Norska FM togs så en av marknadens första plastsnipor fram – FM Snipan. Den visades upp på båtmässan i Göteborg, och under ett par år så var det också den enda motorsnipa i plast som fanns på hela mässan. Den fick inget positivt omdöme och kunderna var mycket skeptiska. Men en båt såldes och redan året efter ökade försäljningen betydligt och företagets lastbil fick åka i skytteltrafik till Arendal i Norge där båtarna producerades.

FM-snipan bytte efterhand namn till Fram, och modeller som Fram 19, 21, 25 samt 690 utvecklades efterhand och såldes under några år mycket bra i hela landet.

 

Åter i Havstenssund efter 53 år

7 maj 1966 levererade Gösta Hansson en FM snipa typ C med en FM L5 motor på 10-12 hk till en kund från Gullbringa, strax söder om Havstenssund. (Det kanske var en av båtarna på bilden ovan?)
53 år senare ringde en familj från Orust till GBM och undrar om vi inte skulle köpa tillbaka denna båten som var en bland de första av en lång rad FM snipor som Grebbestad Bil och Motor levererat.

Vi åkte och besökte ägaren, tittade på båten och kunde konstatera att även om tidens tand påverkat skicket så var båten i samma original utförande som när den lämnade det norska varvet i Arendal 54 år tidigare. Samma motor som gick på bensin eller fotogen, frikoppling och reversibel propeller, samma inredning och samma kapellösning. Klart att vi måste se till att denna båten kommer tillbaka till GBM, och där resan började en gång under våren 1966.  Priset vi betalade för båten var i stort sett samma som nypriset 1966- Snacka om att våra båtar behåller sitt värde.
Vad vi skall göra med båten är ännu oklart. Renoveras eller om den skall få behålla sitt nuvarande skick och den patina som följer landets första plastsnipor efter 53 års bruk.?


FULL FOCUS PÅ MARINT – KONSERVFABRIKEN AVVECKLAS

Efterhand så kräver den marina delen av verksamheten ett allt större engagemang, och inte minst så blir behovet av större lokaler allt mera akut och påtagligt att något måste göras för att kunna fortsätta att utvecklas. Samtidigt sker arbetet i konservfabriken till stora delar helt manuellt, och är därför mycket personalkrävande och kostsamt. Om de skall kunna finnas en framtida lönsamhet så måste verksamheten automatiseras betydligt, vilket innebär mycket stora ombyggnader och investeringar i nya automatiska räkskalnings maskiner och annan utrustning.

1974 blev platsbristen akut och beslut togs att helt avveckla konservfabriken och istället satsa fullt ut i båtbranschen. Fabrikens läge helt invid farleden var ju helt perfekt, och helt, och arbetet att bygga anpassa lokalerna påbörjades – och pågår hela tiden än idag.


VÄRLDENS STÖRSTA UTTERN-ÅTERFÖRSÄLJARE – BLAND ANNAT

Vid sidan av en mycket omfattande grossit verksamhet, så växte samtidigt GBM till en stark och betydelsefull aktör såsom återförsäljare av båtar och motorer i västsverige. Och bland annat så är vi en av de absolut första Yamaha handlarna i Sverige, och i flera år även landets största Yamaha återförsäljare.

GBM har även  fått den inofficiella titeln som "världens största återförsäljare av Utternbåtar", och det är åtskilliga tusen Utternbåtar har genom åren nått sina slutkunder genom GB:s försorg.
Innan det att även Uttern tvingades att flytta sin produktion från Sverige till länder i Öst, så hade GBM nöjet och förtroendet att få bidra i utvecklingsarbetet av nya kommande modeller. Exempel på dessa är ju S64, D68, S 55 med flera,  som samtliga blev stora försäljningsframgångar. Och där tankarna iden ofta började med en kladd ritning på en servett tillsammans med dåvarande Uttern ansvarige,  Sune Hedlund.  Många av dessa båtar är ju fortfarande mycket attraktiva på begagnade marknaden,  trots att de nu börjar bli till åren.

Uttern

1991 – GÖSTA HANSSON GÅR UR HISTORIEN

Gösta Hansson, en välkänd profil i båtbranschen avled 1991 i en ålder av endast 74 år och under många år plågad av sin astma. Intill sin sista dag var han dock fullt verksam på sitt företaget som varit hans livsverk. Vägen till att slutligen hamna i båtbranschen hade dock varit minst sagt krokig.

Från att flytta från Göteborg till Saltbacken vid den norska gränsen, och där jobbat i sina föräldrars pensionat. Fortsatte sedan att bygga och installera radioapparater. Jobba i konservindustrin och senare fortsätta med egen nybyggd konservfabrik i Havstenssund. Båtbyggeri, fraktfartyg, bilförsäljning för att och sedan helt hamna i båtbranschen. Se ovan. Idéerna var många och skiftande och hade det hade säkert kunnat länge till om hälsan varit med Gösta.

NEPTUNS BÅTBYGGERI

IMPORTEN AV MARINMOTORER OCH UTRUSTNING ÖKAR

Framgångarna följde varandra. Fler modeller togs fram och GBM tog upp fler agenturer. Affärsidén var då, liksom idag, att enbart arbeta med välkända och marknadsledande varumärken. I början av 70 talet, när båtturismen ökade kraftigt blev en av Göstas många idéer till verklighet. En marin bensinstation startades i det perfekta läget invid farleden.

1990 hade företaget växt ur, de inte så ändamålsenliga lokalerna från den gamla konservfabriken. En stor ombyggnad gjordes med ny tillbehörsbutik och nytt lager. En helt ny gästhamn anlades med flytbryggor. GBM´s profilering som komplett marinföretag stärktes betydligt.


ÅRETS FÖRETAGARE

Då Gösta gått bort, så fortsatte barnen Ulla och Rolf att utveckla familjeföretaget vidare. Båda hade redan då varit verksamma i företaget under lång tid, och är fortfarande GBM Marins ägare. Totalt är det idag 16 st mycket duktiga medarbetare, de flesta med lång och gedigen erfarenhet av båtbranschen, som tillsammans driver vi företaget framåt med målsättningen att utveckla framtidens båtliv.

Arets Foretagare_Rolf

DETTA VAR DE FÖRSTA 78 ÅREN – NU GÅR VI VIDARE

GBM har genom åren varit med om många upp och nedgångar i båtbranschen,  men har hela tiden haft kraft nog att expandera och utveckla sin verksamhet. Stora investeringar i butik, marina, verkstad och en helt ny rekond och förvaringsanläggning har gjorts genom åren. Inför framtiden planeras flera nya stora investeringar, något som är nödvändigt för att hela tiden kunna vara i framkant och att kunna möta framtida krav från både kunder och miljö.


 

GBM MARINS AFFÄRSPLAN

 

GBM Marin eftersträvar att vara så kompletta i sitt tjänste och produktutbud att våra kunder inte skall behöva ha kontakt med något annat företag för att kunna utöva sitt båtliv. (Allt från båtköp, utrustningen, underhåll, drivmedel, tips & råd, service och vinterförvaring.)

GBM samarbetar enbart med marknadsledande varumärken från väletablerade tillverkare med tillräckliga resurser att kunna erbjuda moderna produkter av hög kvalite, senaste tekniken för minskad miljöpåverkan.

För att  säkerställa tillräcklig kompetens och ett  fackmässigt utförande, skall berörd  personal  kontinuerligt utbildas på de varor och tjänster företaget erbjuder.

GBM skall följa, och helst överträffa  lokala och regionala regler och rekommendationer när det gäller miljö, personalfrågor, arbets miljö, utbildning, skatter och lagar.