Glenn Nilsson

Nymontering/rekond

Glenn Nilsson är idag ytterligare en av nyckelpersonerna i teamet på Haga, och som varit med helt sedan anläggningen byggdes.  Glenn hade från början inte någon utbildning för marinbranschen, och hade inte heller för avsikt jobba med båtar annat än en en kortare period i livet.  Sedan dess har ”som tur är” mycket förändrats, och många hundra båtar har passerat genom Glenns försorg. Under åren har Glenn också vidareutbildats på allt från motormonteringar, radar, GPS mm, och idag en viktig medarbetare  inblandad i det mesta som sker i den dagliga driften på Haga.

DIREKT: +46 52519960
E-POST: info@gbm.se