ROLF ” RULLE” ARVIDSSON

TEKNIKER

Rolf Arvidsson är troligen mest känd som ”Rulle” både bland våra kunder och leverantörer. Han har sedan många år varit GBM Marins verkstadschef/kundmottagare/administratör och med en mycket stor kunskap om såväl företaget som de motorer vi säljer och servar.

På grund av ökad efterfrågan på våra verkstadstjänster så kommer Rulle från och med 2017 att helt koncentrera sig på att vara en arbetande verkstadschef. På så sätt hinner han att vara betydligt mera delaktigt i” produktionen” och den dagliga ledningen av verkstaden.
Vi har samtidigt tillsatt en helt ny tjänst såsom kundmottagare/koordinator, och det är Helén Karlsson som kommer att ta väl hand om dig när du kontaktar vår serviceverkstad i fortsättningen.
Avsikten med denna förstärkning är att vi önskar öka servicegraden och tillgängligheten när det gäller alla former av kontakter med vår så viktiga serviceavdelning.

Trots att Rulle inte är särskilt ”lastgammal”, så har han hunnit att vara verksam på GBM i mer än 30 år. ! Han började först att sälja bensin på vår marinstation under flera år, och senare när hans skolutbildningen var avslutad så sommar jobbade han på vår verkstad.

Men när sommaren väl var över och ingen sa till honom att han nu skulle sluta för säsongen, så fortsatte han komma även nästa dag, och nästa dag! Och om du frågar Rulle, så är det så han gör än idag. Men nu sedan länge istället till tjänsten som verkstadschef – Vi hoppas att han kommer ”även nästa dag” i många år till.

DIREKT: +4652519965
E-POST: verkstad2@gbm.se