MILJÖSMART – EN DEL AV VÅRT UPPDRAG

Salta bad, makrillfiske eller en kväll på ett skär utanför Koster med sina vänner, grillen och ett glas vin. Ja då är det få som inte håller med om att vi befinner oss ”mitt i världens vackraste skärgård”. Hela GBM Marins verksamhet bygger på våra kunder även i framtiden önskar få tillbringa sin fritid på västkusten, med sitt rena och klara vatten, fantastiska öar och alla dess badvikar. Det är därför en självklarhet för oss att på alla sätt försöka bidra för att båtlivet skall bli så vänlig som möjlig för miljön. GBM har sedan länge valt att enbart arbeta med väletablerade leverantörer då det gäller motorer och övriga produkter, alla med uttalad målsättning att hela tiden få fram nya och bättre produkter för en minimerad miljöpåverkan.


GBM MARIN INVESTERAR FORTLÖPANDE FÖR MILJÖN

  • Miljöstation för uppsamling av olja, filter, uttjänta batterier och färgrester är en självklarhet sedan mycket länge
  • Med en stor hydraulpress tillverkar vi balar som returnerar vi återvinning årligen många ton krymplast från emballaget till nya båtar.
  • Olja från en ”oljebar” i vår verkstad ersätter stora mängder av plastdunkar årligen.
  • Oljesug som tömmer olja direkt från båten motor och in i ett slutet spilloljesystem för att minimera risken för oljespill.
  • Spillolja, oljefilter, batterier och annat miljöfarligt avfall hämtas av certifierad åkare för vidare befordran till destruktion.
  • Uppsamlingsyta för provkörning utomhus med oljeavskiljare för att ta hand om spill vid körning av motorer på land.
  • Spolplatta för uppsamling av bottenfärg, läs mera ovan. Under 2014 installerade vi ett nytt reningsverk för att vi skall uppfylla de kraven på på steg 2 rening som kommer att gälla i framtiden. GBM har varit med i en utvärderingsgrupp inom Sweboat, och nu är detta klart. Leverantören till Sweboat och därmed till GBM blir IFAB med sitt system Haddock 600. Reningen har även kompletteras även med helautomatiskt kemdosering samt omrörnings system för optimal reningseffekt. Samtliga fasta färgpartiklar fastnar i första steget som med jämna mellanrum rengöres och lämnas för destruktion
  • 2014/2015 byggde vi även om vår tankstation för båtar. Under årens lopp så har det till kommit helt nya säkerhetskrav från både miljö och räddningstjänst för att få driva handel med bränslen. Samtidigt har vi gjort en helrengöring av samtliga tankar och installerat ett avancerat bevakning system, som kontinuerligt bevakar vår anläggning och larmar omgående om det skulle finnas vatten eller föroreningar i bränslet.Vi vågar påstå att vi nu har västkusten mest miljövänliga och moderna sjöstation.
  • GBM har för avsikt att intensifiera sitt miljöarbete ytterligare i framtiden och flera åtgärder är på gång. Vi har under flera år jobbat med begreppet ”Miljösmart” där målsättningen är att göra båtupplevelsen så vänlig som möjligt för miljön. Detta arbete fortgår kontinuerligt och vi bevakar hela tiden nya tekniska lösningar.

Rätt SERVICE ÄR OERHÖRT VIKTIG

Om man vid köpet valt att satsa på en högteknologisk och miljövänlig produkt, så gäller det att sköta om den även i fortsättningen. GBM:s serviceverkstad har under alla år satsat mycket på kvalificerad utbildning av våra servicetekniker, och kontinuerligt investera i nödvändiga specialverktyg. Detta för att erbjuda proffsiga reparationer, och för att ha den kunskap som krävs för att se till att den moderna motorns styrsystem arbetar så effektivt som möjligt.

 

Dubbelgaranti – bara hos GBM

Dessutom får får du hela 6 års full motorgaranti på dina Yamahamotor om du köper den och servar den hos oss enligt Yamahas rekommendationer.

Service GBM

Ekonomitrim

EKONOMITRIM

Det är inte bara motorer påverkar miljön, och även om bottenfärgerna har blivit mycket mera miljövänliga men det är ändå viktigt att ta hand om det som finns kvar av bottenfärgen vid höstupptagningen.

Redan 2002, långt innan det fanns några krav så satsade GBM stora belopp på en båt bottentvätt och spolplatta där vattnet som spolas av från båtbotten leds ner i en tank och renades. Denna kompletterades under 2014 med ett reningsverk i ett sk. steg 2 rening. Utvecklingen har gått snabbt på området och nu inför säsongen 2018 kommer vi att i samråd med IFAB, som är en av landets ledande leverantörer på området, installera ett ännu effektivare reningssystem för att möta dagens och förmodade kommande krav på rening och utsläpp.


Spolplatta med reningsverk

Den kanske största förbättringen som skett för miljön till sjöss är införandet av 4 takts motorer. Förutom att bränsleförbrukningen har minskat med 30-40% på bara ett några få år sedan det enbart fanns 2 takts motorer att tillgå, så är ju utsläppsnivån minskat i motsvarade grad. Till detta kommer att en 4 taktare inte släpper ut sitt smörjmedel i havet. Och som på en bil så byter man bara ut oljan en gång per år. Gör sin service hos en auktoriserad verkstad som tar hand om spilloljan och filtren mm på ett miljöanpassat sätt, så gör man miljön en ännu mycket större tjänst.

service_spolplatta