Försäkringsbolaget Svedea som är en av landets ledande bolag när det gäller båtförsäkringar,  har under perioden 1 januari till den 30 september genomfört en mycket stor kundundersökning i Sverige där över 1.500 båtägare fått svara på hur de upplevt bemötande, service och kvalitet under sin reparation och sitt båtköp.

GBM Marin är stolta över att ha tilldelats en mycket hedrande andraplacering i Sverige så som årets Marinsäljare 2017.!!

Alla vi som jobbar på GBM Marin vill här tacka våra kunder för Ert mycket höga betyg. Vi kommer även i fortsättningen jobba minst lika målmedvetet för att bibehålla denna hedrande position på den svenska marinmarknaden. Och vi kommer att fortsätta att investera i såväl personal som utrustning för att skapa förutsättningar att ytterligare öka denna upplevda kundnöjdheten som vi nu fått bevis för att våra kunder verkligen upplever.

Vi är mycket glada att vi nu fått det bekräftat att vår strävan för att få nöjda kunder även efter köpet ger resultat. Tack !

Personalen på GBM Marin

Publicerat 2018-02-10