Spännande...

Försäkringsbolaget Svedea gör årligen en stor undersökning bland båtägare runt om i Sverige med avsikten att få fram ett betyg på servicenivån i marin branschen. Det pågår just nu en utvärdering och nominering som rankas enligt två olika kategorier:

Årets Marinhandlare samt  Årets Marinverkstad. 

Den första utvärderingen har nu redovisats och GBM Marin är inför 2021 just nu nominerad för att gå vidare i bägge dessa kategorier!!.  Otroligt kul och mycket sporrande, inte minst med tanke på de stora investeringar som vi nu redan är på gång att genomföra för att utveckla vår service ytterligare.

Tack till alla Er som givit oss fina vitsord - vi ser med spänning fram mot höstens fortsatta utvärdering.

 

 

Publicerat 2021-07-26