Den stora utbyggnaden av ytterligare en hall går enligt planerna. Just ser det mest ut som en jätte stor "sandlåda",  men inom kort så skall en stor betongplatta börja gjutas och sedan börjar monteringen av hallen som kommer att bli lika stor som den som redan finns där sedan några år.
Vår av sikt att att vi skall utöka våra förvaringsmöjligheter för så väl våra egna, men även kundernas båtar. Dessutom kommer att använda hallen att användas för visning av nya  lite större båtar. Våra normala Försäljningslokaler ligger helt invid havet där vi har har en stor fördel under sommarhalvåret med mycket bra provkörnings möjligheter,  och vi kan visa kunderna hur båtarna uppför sig i verkligenhet. Men från hösten till tidigt vår vill vi även kunna visa upp våra båtar inomhus i en varm hall, där man i lugn och ro kan jämföra våra olika båtmodeller. Vi räknar med en invigning av hallen under tidig höst.

Mera info om bygger följer under våren

Publicerat 2021-04-12