GBM förstärker sin service

GBM Marin har under flera år haft en positiv utveckling och omsättningen har ökat betydligt. En stor efterfrågan av våra servicetjänster har gjort att vi inför 2021 beslutat att göra stora investeringar i nya lokaler och utrustning för att klara av framtidens krav.  Skall vi kunna knyta duktiga medarbetare till oss i framtiden så måste vi kunna erbjuda bra arbetsmiljö och villkor.
Flera förändringar i vår service organisations sätt har också startas upp. Det kommer kanske inte att märkas så mycket inför denna säsongen då redan är långt inne i vår högsäsong. Men redan under sensommaren kommer vi tillsammans med vårt service team att börja planera inför framtiden.

 

Stefan Vineberg

Verkstadschef

Först vill vi välkomna Stefan Vineberg tillbaka till oss. Stefan är för välbekant för flera av våra kunder då han redan för 10 år sedan var verkstadschef hos oss under ett stort antal år.
Helt sedan dess har han varit kundmottagare hos Toyota i Strömstad,  vilket är en erfarenhet som vi tror att kommer till god nytta i GBM:s fortsatta omstrukturering av våra verkstadsrutiner.

Stefan kommer från och med nu att återta rollen som verkstadschef / kundmottagare och gemensamt och gemensamt med våra övriga sju medarbetare på GBM Service ansvara för allt som har med service, nymontering och underhåll att göra.

Vi hälsar Stefan välkommen åter igen, och tycker att det är mycket trevligt att vi har honom med oss i serviceteamet igen.

Rolf "Rulle" Arvidsson

Senior Technical Advisor

Att sätta en titel på Rulle är kanske inte det lättaste då han varit hos GBM sedan efter grundskolan, och har han även inblick i företagets flesta delar. Rulle tog över som verkstadschef då Stefan slutade för 10 år sedan, men med den stora tekniska erfarenhet som Rulle samlat på sig genom åren, så har rollen att kunna jobba som verkstadschef blivit allt mera splittrad. Och allt mera tid åtgår istället för att lösa fel på de allt mera tekniskt invecklade produkterna som vi idag representerar.

Nu när Stefan åter axlar rollen som verkstadschef, så hoppas vi istället att Rulle ännu bättre kan koncentrera sig på bli vår "Senior Technical Advisor".

 

Vincent Tobiasson

Servicetekniker

Vincent började egentligen under förra våren men under rådande omständigheter med pandemin och den stora arbetsbelastningen som det innebar för GBM:s del inte helt presenterad.

Vincent kommer i varje fall från Grebbestad, och har under några år jobbat i helt andra branscher. Han har därför hunnit att vara varit en del av vårt team i Havstenssund under en tid,  och med sitt stora tekniska kunnande så har han blivit en viktigt del av vår serviceavdelning.

Välkommen Vincent.

Andreas Jacobsson

Service tekniker

Andreas börja sin anställning under våren 2021 och kommer från helt andra branscher. Han är utbildad bilmekaniker, men har de senare åren jobbat med vindkraftverk och tryckpressar men på ledig tid tillbringat mycket tid i och kring olika båtar.  Vi hälsar Andreas välkommen och vi hoppas på en spännande framtid ihop.

Vårt övriga serviceteam

Förutom de personalförändringar som vi gjort enligt ovan så har vi vårt befintliga gäng:

Johan - Glenn - Reikut  och Rickard som utgör vårt övriga service team sedan flera år.

Välkommen till GBM Service

Publicerat 2021-07-19