Medarbetare på GBM

Försäljning

Johan Torstensson

Försäljning

Björn Lindbohm

Försäljning

ROLF HANSSON

VD

Mats Karlsson

Butikschef

Anette Hansson

Butik
Anna Bäckstedt

Anna Bäckstedt

Administration / Butik

Administration

Gun Reimbert

Administration
Anna Bäckstedt

Anna Bäckstedt

Administration / Butik

Service

Stefan Vineberg

Verkstads chef

Vincent Tobiasson

Tekniker

Reikut Karim

Rekond

Rolf ” Rulle” Arvidsson

Verkstadschef

Service

Rickard Willig

Nymontering/rekond

Glenn Nilsson

Nymontering/rekond

Johan Levin

Platschef Haga