Årsmodeller och info om serienummer på Yamarin

Båtens identifieringsnummer berättar bl.a. båtens modell, årsmodell och tillverkningsår. Officiellt använder man förkortningen WIN om identifieringsnumret.

Yamarin-identifieringsnummer

Yamarin-båtarnas indentifierings nummer finner man på båtens akterspegel. Från identifierings nummer kan man lätt försäkra sig om också en äldre båts tillverkningsår och årsmodell.

Nuförtiden benämns identifierings nummer WIN (Watercraft Identification Number = vattenfarkostens identifieringsnummer). Exakt samma sak betyder termerna CIN och HIN som tidigare användes. Identifieringsnummersystemet hör till EU:s fritidsbåtdirektiv och har använts från och med år 1998.

Om det i den egna båtens akterspegel finns inristat FI-YAM11001J607, så kan man ur teckenserien utläsa följande information:

  • Landbeteckningen FI som inleder identifierings nummer berättar, att båten tillverkats av eller för ett företag i Finland.
  • YAM är tillverkarens beteckning. Modellåren 1998–2017 var Yamarin-båtarnas beteckning FI-FNX i enlighet med Cross-båtarnas dåtida tillverkare Fenix Marin Oy och ja FI-SEL (Seliö Boats Oy).
  • Därefter följer i identifierings nummer ett serienummer som särskiljer varje båt, som inleds med en nummer vilken avslöjar Yamarin-modellen. I detta serienummer finns tecken 11, som säger att det är fråga om Yamarin 56 BR. Nästa nummer är serienumret, i detta båt 001.
  • Serienumrets följande bokstav berättar tillverkningsmånaden. Månaderna är bokstaverade från A framåt, så bokstavskoden J avslöjar att båten är tillverkad i oktober.
  • Numret som följer efter tillverkningsmånaden berättar tillverkningsåret. Här berättar nummer 6 att båten är tillverkad år 2006.
  • De två sista tecknen avslöjar årsmodellen, båtens modellår är alltså 2007.

Produktionsantalet av de enskilda båtmodellerna kan man ej utläsa ur serienumret, ty numreringen har kunna ändrats till exempel vid månadsskiftet.

FI-YAM11001J607

FI = Landbeteckning
YAM = Tillverkarens kod
11 = Modell numret
01 = Båtens serienumret
J = Tillverkningsmånad (J=oktober)
6 = Tillverkningsår (2007)
07 = Årsmodell (2008)

Identifieringsnummer för Yamarin-modeller

Identifieringsnummer för Yamarin-modeller som nu är i produktion

Yamarin 46 SC 39
Yamarin 50 BR 47
Yamarin 56 SC 10
Yamarin 56 BR 11
Yamarin 61 CC 14
Yamarin 60 DC 43
Yamarin 63 BR, 2019 -> 37
Yamarin 63 DC, 2020 -> 38
Yamarin 79 DC 44
Yamarin 88 DC 40
Yamarin 88 DC Premium 45

Äldre båtmodellers identifieringsnummer:

Yamarin 44 SC 01
Yamarin 46 SC 02
Yamarin 47 TC 03
Yamarin 50 SC 05
Yamarin 50 TC 06
Yamarin 56 HT 09
Yamarin 59 DC 13
Yamarin 59 C 34
Yamarin 63 BR ->2018 16
Yamarin 63 BR 2019 -> 41
Yamarin 63 DC ->2018 22
Yamarin 63 DC 2020 -> 42
Yamarin 65 DC 24
Yamarin 68 DC 25
Yamarin 68 C 33
Yamarin 79 DC 27
Yamarin 81 DC 31/32
Yamarin 88 DC 36