SERVICEVERKSTAD


HA ROLIGT MED BÅTEN – DET ANDRA TAR VI HAND OM

Vår serviceorganisation består av 8 st personer, var och en med sin specialitet. Vårt mål är att vi skall vara så kompletta att du inte skall behöva ha några andra kontakter för att kunna utöva och njuta av ditt båtliv. Detta ställer stora krav på oss både vad det gäller kunskap om de produkter som vi representerar,  ha tillräckligt med personal samt nödvändiga materiella resurser. Detta är en ständig utmaning som kräver återkommande utbildningar samt stora investeringar i  nya specialverktyg och maskiner för att kunna ta hand om din båt på rätt sätt.

Reparation, underhåll & service

Dagens marinmotorer är mycket avancerade och fungerar fantastiskt bra. Men motorer som körs i sjövatten, och dessutom enbart några få månader per år behöver underhåll och service för att fungera problemfritt.  För att kunna utföra dessa service åtgärderna så krävs  att man är auktoriserade för motormärket, och därmed deltar i tillverkarnas årliga service utbildningar.  GBM Marin är sedan många år auktoriserade och har utrustning samt kunskap för att serva och reparera Yamaha utombordsmotorer. När det gäller andra fabrikat, t.ex Volvo Penta så samarbetar vi med kollegor som är auktoriserade för dessa.

Förvaring & rekond

För några år sedan gjorde GBM en stor investering och byggde upp en helt ny förvarings anläggning på Haga. Här sker det mesta av den rekonditionering som görs i samband med vinterförvaringen. Här förvaras kundernas båtar tryggt inomhus i frostfri, larmad och kameraövervakad lokal. Önskas förvaring utomhus sker detta in plastade och i tre våningar. Under vintern utförs även de extra arbeten som kunderna beställer till sina båtar så att allt är klart i tid inför kommande säsong.  Läs om våra villkor här

Nyleveranser

Att iordningställa nyförsäljningarna enligt kundernas önskemål, montering av motorer, elektronik, bogpropellrar, ankarspel, teakdurk mm upptar en stor del av vårens och sommarens arbetsuppgifter i våra bägge verkstäder. Samtliga båtar skall sedan testköras i  sjön och slutjusteras samt ges den sista slutputsen innan kunden kommer för att hämta upp sina nya båt. Att göra en fullgod leverans kontroll med provkörning under verkliga förhållanden gör att vi upptäcker och åtgärdar ev. felaktigheter innan kunden får sin båt, och sedan slipper onödiga överraskningar under säsongen när man vill njuta.

Hyr trailer eller transport

Är du i behov av att transportera din båt? Vi kan hjälpa dig med att hyra en trailer eller hänvisa dig till någon av våra partners som är specialiserade på att ta hand om hela transporten. Klicka här för mera info