Fortsatta miljöinvesteringar

Redan för 16 år sedan investerade  GBM:s sin första spolplatta för att kunna ta hand om det giftiga spolvatten från båtbottnarna, istället för att det bara skulle rinna rakt ut i sjön som det fortfarande gör på vissa upptagningsplatser. På den tiden fanns det inga regler eller förslag på hur detta skulle utföras. Men vi undersökte och byggde enligt bästa förmåga efter goda råd från vår miljöavdelning i Tanums kommun.  Detta fungera bra i många år och vi kunde direkt se resultatet då färgen på spolvattet från plattan inte längre var grönt, rött eller blått när det rann tillbaka ut i havet.
För 4-5 år sedan så kom nya krav på spolplatta med extra renings steg. Inte heller då fanns det några nyckelfärdiga lösningar, utan detta har testats fram under åren som gått.

Nu var det så åter dags att ta nästa steg och vi hoppas att reningen nu är framtidssäkrad. Detta tillsammans med att vi eftersträvar att sälja motorer och produkter med den absolut senaste tekniken skapar förutsättningar för alla att skall ha möjligheter att utöva sitt båtliv på ett så miljövänligt sätt som möjligt .     
 

Vi har inför upptagningssäsongen 2018 åter gjort stora investeringar i vår spolplatta för båt bottentvätt och tillsammans med vår leverantör IFAB i Göteborg vidareutvecklat reningsverket betydligt. Bland annat så har vi ökat reningsvolymen med ytterligare en stor tank för ännu bättre separera vattnet från de tunga partiklarna. Vi har dubblat reningen med ytterligare filter steg med olika funktion, och installerat en ny styrautomatik för dosering av flockningsmedel och övervakning av anläggningen i sin helhet. Dessutom har vi vidareutvecklar våra vikbara väggar som mycket effektivt förhindrar att delar av spolvatten driver iväg med vinden, och åter hamnar i havet. 
 

 

Publicerat 2018-09-27