TILLBEHÖRSBUTIK

TILLBEHÖR OCH RESERVDELSLAGER. EN CENTRAL FUNKTION I VERKSAMHETEN

Vårt lager/butik fyller flera mycket viktiga funktioner i GBM Marin   verksamhet. Dels se till att det finns attraktiva och aktuella tillbehör tillgängliga för våra butiks kunder.
Men även kunna tillgodose behovet av reservdelarna för att kunderna snabbt skall komma igång efter ett motorhaveri eller grundstötning.
En annan mycket stor och viktigt arbetsuppgift är också att till våra verkstäder få fram den utrustning som skall monteras i alla de nya båtarna som skall levereras under en säsong.  Och i takt med med att kunderna önskar allt mera utrustning i sina nya båtar, blir vår lager personals kunskap och kompetens allt viktigare för vår verksamhet


Tillbehör och utrustning

I vår marina så finner du tillbehör från de mest ansedda leverantörerna på marknaden. Vi är en Premium Dealer för Watski, en av landets mest kompletta leverantör av utrustning till fritidsbåtar. Förutom detta så samarbetar vi med en lång rad leverantörer som alla specialiserat sig på sitt eget område t.ex Comstedt-pumpar, styrningar och reglage. Sleipner – Ankarspel, bogpropellerar och propellrar.


Reservdelar

Vi lagerhåller eller anskaffar reservdelar till de varumärken vi representerar när det gäller båtar, motorer, vattenskoter och trailer mm. De mest frekventa reservdelarna, propellrar mm finns vanligen i vårt lager i Havstenssund. Och när det gäller mera specifika motorreservdelar så ligger uppkopplade mot tillverkarnas ordersystem, och vi kan på kort tid få hem allt som ligger tillgängligt i de mycket kompletta central lagren i Sverige och i Europa.


Butik
Butik