Höst och vinter = nästa högsäsong!!

Det är full fart i våra verkstäder, och alla våra våra servicekillar jobbar för högtryck med att lyfta upp båtar,
serva och konservera inför vintern.  Det är ett omfattande arbete som kräver mycket planering för att logistiken
skall fungera och att flera hundra båtar skall hinna tas om hand och ställas på plats i säkert förvar i våra hallar.
Du vet väl att du av de flesta försäkringsbolag får du rabatt om du lämnar in din båt till oss?

Först lyfter vi och tvättar alla båtarna i botten, vilket sker över en godkänd spolplatta där allt tvätt vatten
leds vidare till ett reningsverk enligt gällande miljökrav.

Dagens moderna motorer kräver auktoriserad service för att kunna fungera felfritt och för att
alla garantier skall gälla. På Yamahas motorer ökas garantin till 6 år förutsatt att vi på
vår auktoriserade verkstad får sköta om servicen av din motor

Vinterkonserveringar och motorservice står på rad.

Ibland krävas det större ingrepp för att allt skall kunna fungera säkert. Har ni önskemål att vi skall montera
eller byta ut bristfällig utrustning så är det mycket viktgit att detta bokas tidigt redan på hösten för  att vi skall
kunna garantera att allt är på plats när båten skall i sjön igen till våren.
Vintern är kort!  snart är det vår, och rätt var det är så är det sommar igen.

Efter det att motorerna är kollade och klara så går båten vidare till vår rekond verkstad. Här fortsätter
arbeten med tvätt, polering, bottenmålning och ev andra åtgärder som skall utföras på skroven.

Slutligen flyttas båten på plats i våra stora hallar för att tryggt och torrt invänta våren.
Lokalerna inhägnade, larmade och kamera bevakade av bevakningsföretag dygnet runt.
Båtarna står inlåsta i brandklassade och nybyggda lokaler dit ingen annan än vår egen personal
tillåts tillträde att på egen hand få vistas i lokalen.
Detta är ett försäkringskrav så är det men också en garanti för dig som ägare att ingen obehörig
har åtkomst till din båt under vintern.

Båtar upp till närmare 8 meters längd står i våra pallställ och de större båtar står golven.

Vi erbjuder även utomhusförvaring av båtar.
Efterhand som båtarna gjorts klara inför vintern så krymplastas dessa och lyfts in i hyllställen.
Båtar med utombordare placeras i 2:a och 3:e våningen för att uppfylla försäkringskraven.
Inombordare och båtar utan motorer på 1:a nivån. Allt är inhägnat och kamerabevakat dygnet runt.
Utomhusförvaring med kryp plast lämpar sig i första hand för båtar som saknar känslig inredning och textiler.

Publicerat 2023-09-06