Vinterupplägging 2023-24

Torrt och tryggt

Båtarna förvaras i nybyggda lokaler på vårt industriområde Haga. Här har GBM investerat stora belopp i isolerade, frostfria och torra lokaler för att på bästa sätt kunna ta hand om, och skydda Er båt under vintern månaderna. Eftersom samtliga lokaler kamera ständigt bevakats av Securitas mot såväl stöld som brand  och i enlighet med de senaste regelverk, så ger flera av de mest etablerade försäkringbolagen en rabatt på försäkringen om Ni uppger att båten kommer att förvaras hos GBM Marin under vintern.  Av säkerhetsskäl tillåts inte ägarna ha tillgång till sin båt, eller uppehålla sig i våra lokaler förutom i  sällskap med behörig personal från GBM.
Detta är ett försäkrings krav som enbart är till för att skydda kundernas egendom under förvarings perioden.

Bokning och kostnadsförslag

All bokning av vinteruppläggning sker enklast på vår hemsida. Här skriver Ni in önskad upptagnings tid samt, båt typ, motor typ och vad Ni önskar att vi skall utföra på Er båt. Vår verkstad återkommer inom någon dag besked om plats tillgång samt ett kostnadsförslag om ni så önskar. Ni kan även kontakta vår service verkstad direkt på tel. 0525-19965 eller verkstad@gbm.se. Telefontid verkstad är måndag-fredag  09.00-12.00 & 13.00-15.00.
Bokning på vår hemsida kan göras dygnet runt. klicka här

Prioritet på "våra" kunder och våra fabrikat

GBM Marin åtar sig att för kunds räkning utföra service och hyra ut vinter plats för uppläggning av kunders båt, motor eller vattenskoter. Då det råder mycket stor efterfrågan på våra förvaringsplatser så har vi hög prioritet på våra helkunder, och vi koncentrerar oss på de båt och motor märken som vi representerar och som vi därmed har tillverkarens auktorisation för.
Våra medarbetare utbildas kontinuerligt och vår verkstad investerar årligen i specialverktyg/data program för att på ett professionellt sätt kunna utföra den service som krävs på just dessa fabriken. Om service utförs av ett för fabrikatets icke auktoriserat företag så innebär detta att samtliga garantier upphör att gälla.  GBM Marin har därför tagit beslutet att enbart ansvara för servicen av båtar med Yamaha, Mercruiser samt Mercurys motorer. När det gäller Volvo Penta har vi ett nära samarbete med auktoriserade VP verkstäder och vi ombesörjer därför auktoriserad och godkänd service även för alla våra Grandezza kunder med Volvo Penta motorer.

3 eller 6 års Yamaha garanti - eller ingen alls?

Glöm inte bort att sköta motorn.

Tänk på att det är enbart hos en auktoriserade Yamaha verkstad som du kan vara säker på att det nödvändiga underhållet utförs på rätt sätt. Det är enbart dessa verkstäder som kontinuerligt får service information från Yamaha och som dessutom har krav på sig från Yamaha att årligen medverka på vidareutbildning, har tillräcklig kompetens och har samtliga de specialverktyg som krävs för att kunna utföra nödvändig service, uppdatering och reparationer.

Naturligtvis avgör du helt och hållet själv på vilket sätt du vill ta hand om servicen av din egen motor. Men det är bara om den är utförd av en auktoriserad Yamaha återförsäljare som du kan vara helt säker på att du verkligen har kvar en gällande garanti om du skulle behöva den i framtiden. En båt med välservad motor värderas alltid betydligt högre vid ett inbyte.
Yamaha lämnar 3 års motor garanti på sina produkter - under förutsättning att service görs av auktoriserade Yamaha verkstäder där detta registreras och dokumenteras.

 1. Väljer du att årligen lämna in motor hos GBM Marin, så ökar vi själva på garanti tiden till 6 år förutsatt att motorn levererades av oss från början. Läs mera här
 2. Om du väljer att serva din motor hos en verkstad som inte är auktoriserad av Yamaha så upphör tillverkarens motorgaranti att gälla. (En sk. reklamationrätt  finns dock kvar, vilket är något helt annat)

Kontakta oss för auktoriserad motorservice av din Yamaha.

 

Villkor gällande vinteruppläggning 2023-24

 Avtalet gäller mellan GBM Marin och båtägaren och får ej överlåtas till tredje part utan att nytt avtal tecknas.  GBM Marin är sedan många år medlemmar i Sweboat och alla avtal följer därför gällande Svensk konsument tjänstlag.

 • Båten avlämnas vid vår service brygga i Havstenssund. Avlämning av båt utanför GBM:s öppettid får endast ske efter överenskommelse med vår verkstad. Båtägaren ansvarar för att förtöjning sker på ett betryggande sätt, så att vare sig egen eller annans båt eller egendom riskerar bli skadad.
  Båtägaren är ansvarig för båten fram till dess att GBM:s personal har möjlighet att ta hand om/lyfta båten.  "Förtöj alltid för storm"  är en god regel som gäller ansvarskännande skeppare.
 • All förtöjning under sjösättnings kranen är strikt förbjuden. Båtar som lämnas under kranen kommer att debiteras för flyttning av båten.
 • Nycklar lämnas i butiken, kundmottagning eller utanför ordinarie öppettider i nyckel inkastet vid verkstads kontoret – Tydligt märkta med kundnamn, telefon och båtmodell.
 • Det är alltid kundens båtförsäkring som gäller som första risk. Det är därför båtägarens ansvar för att båten är helförsäkrad till sitt fulla värde under hela den tid båten befinner sig hos oss. GBM Marin har själva omfattande försäkringar som träder in och täcker ev. självrisker. Men det är alltid båtägarens egna försäkring som gäller för skador på egen båt!!  
 • Båtens septiktank och färskvattensystem skall vara tömda då båten lämnas. Vi ansvarar inte för ev frostskador på vattentankar, pumpar, varmvattenberedare
  för båtar som skall förvaras utomhus, eller som anländer under den perioden på året där det föreligger risk för minusgrader.
 • Vid vinteruppläggning utomhus skall båten vara tömd på dynor och allt organiskt material som kan mögla.  Kapell monteras av och förvaras inomhus och arbetskostnad för detta tillkommer.
 • Batterier laddas i samband med höstservice och därefter i samband med sjösättning – men utöver detta ingen underhållsladdning. Inför sjösättning belastnings provas även batterierna.  Anses batterier som förbrukade kontaktas kunden innan nytt monteras.   Läs mera om batterier i båtar nedan
 • P.g.a. försäkrings bestämmelser har båtägaren har inte tillgång till båten för att utföra egna arbeten under tiden båten står på vinterupplag hos GBM Marin.
 • För arbeten som beställs efter inlämnandet av båt lämnas offert, och vi utför arbetet i mån av tid och möjlighet att komma åt båten.
 • Tidpunkt för sjösättning påföljande vår måste bokas i samband med beställning av uppläggningen, dock senast vid upptagningen hösten 2023.
 • Vid hämtning av båt skall samtliga fakturor vara betalda. Om fakturor ej är betalda har GBM rätt att kvarhålla båten till dess att betalning skett.
 • P.g.a begränsat antal platser vid vår servicebrygga måste båten hämtas senast söndag under sjösättningsveckan, annars torrsätts båten igen och kostnaden för detta debiteras kunden.
 • Avtalet gäller fram till senast 2024-06-30, förvaring senare än detta datum debiteras sommarhyra
 • Det råder mycket stor efterfrågan på vinterförvaringsplatser och därför bokas platserna i turordning efterhand beställningarna kommer in. Om Ni önskar uppläggning påföljande vinterperiod så måste detta göras så snart som möjligt. Vi har tyvärr ingen möjlighet att per automatik kunna garantera plats för Er båt från år till år!!

 

Båtens batterier - en ständig källa till missförstånd

Ett start/service batteri i en båt lever ett mycket hårdare liv än ett batteri i en bil och livslängden på ett båt batteri anses normalt vara ca 2-5 år.
De flesta stora batteri tillverkarna lämnar 1 års garanti med undantag möjligen för de mera avancerade och dyrare batteri typerna där det möjligen kan vara längre.
Batteri i en båt är dock något som betraktas som en förbrukningsvara.

Orsaken till den kortare livslängd är dels att båt batteriet p.g.a. okunskap inte sällan urladdas till en skadlig nivå och som snabbt kortar batterier livslängd. Om man tömmer ett service batteri med t.ex kylskåp, belysning helt så kan detta redan första gången innebära att det inte går att återladda om ingen åtgärd görs omgående. Redan vid el uttag med mera är 50% av batteriet kapacitet så kortas livslängden markant.

När GBM tar hand om kundernas båtar inför vintern så laddas batterierna upp i samband med service.  Samtliga batterier belastnings testas och vi får ett siffervärde som visar batteriets kondition och detta  test resultat noteras på vår interna arbets order.  Är värdet "mycket för" lågt så meddelas båtägaren redan under hösten för ev beslut om åtgärd
Samtliga batterier kontroll laddas ytterligare en gång innan sjösättning och ny belastnings mätning sker ytterligare en gång innan sjösättning. Undermåligt resultat kommer att meddelas ägaren för beslut om åtgärd.

GBM har valt denna rutinen för att batterierna som inte brukas på flera månader skall få en så skonsam vintervila som möjligt. Och att så långt som möjligt försöka undvika att båtägaren skall få problem längre fram under säsongen.  Men oavsett vilka åtgärder man än gör så finns alltid risken att batteriet upphör att fungera.  Sitter det batterier i båten som under sjösättningen som då är äldre 12 månader så det sällan någon fabriksgaranti kvar.

GBM har ingen möjlighet att ta något ansvar för batterier äldre är 12 månader.

 

Se även hur vi tar hand om din båt: Torrt och i tryggt förvar - GBM