Vinterupplägging 2022-23

Högsta prio på egna kunder och våra fabrikat

GBM Marin åtar sig att för kunds räkning serva och hyra ut plats för uppläggning av kunders båt, motor eller vattenskoter. Då det råder mycket stor efterfrågan på våra förvaringsplatser så prioriteras våra helkunder i första hand, och vi koncentrerar oss uteslutande på de båt och motor märken som vi representerar och som vi har tillverkarens auktorisation för att serva.  Detta eftersom våra tekniker utbildar sig kontinuerligt och vår verkstad investerar årligen i specialverktyg/data program för att på ett professionellt sätt kunna utföra den service som krävs på just dessa fabriken. Om service utförs av ett för fabrikatets icke auktoriserat företag så innebär detta att samtliga garantier upphör att gälla.  GBM har därför tagit beslutet att enbart ansvara för servicen av båtar med Yamaha, Mercruiser samt Mercurys motorer. När det gäller Volvo Penta har vi ett nära samarbete med auktoriserade VP verkstäder och ombesörjer därför auktoriserad och godkänd service även för alla våra Grandezza kunder med Volvo Penta motorer.

Torrt och tryggt

Båtarna förvaras i nybyggda lokaler på vårt industriområde Haga. Vi har här investerat stora belopp i isolerade, tempererade och torra lokaler som kamera bevakats av Securitas mot såväl stöld som brand i enlighet med de senaste regelverken. Detta medför att de mest etablerade försäkringbolagen ger båtägaren betydande rabatter om Ni uppger att båten kommer att förvaras hos GBM Marin under vintern.  Som en vidare följd av dessa regler får vi dock av säkerhetsskäl inte tillåta ägarna tillgång till sin båt utan att personal från GBM närvarar i våra lokaler.

3 eller 6 års Yamaha garanti - eller ingen alls?

Även om du inte lämnar in hela din båt till oss för förvaring, så får du inte glömma bort det viktigaste - motorn.

Tänk på att det är enbart hos en auktoriserade Yamaha verkstad som du kan vara säker på att det nödvändiga underhållet utförs på rätt. Det är enbart dessa verkstäder som kontinuerligt får service information från Yamaha och som dessutom har avtal att få medverka på återkommande utbildningar och har tillräcklig kompetens att utföra nödvändiga uppdateringar och reparationer.
Naturligtvis avgör du helt och hållet själv på vilket sätt du vill sköta servicen av din motor. Men det är bara om den är utförd av en auktoriserad Yamaha återförsäljare som du kan vara helt säker på att du verkligen har gällande garanti om du skulle behöva den i framtiden.

 1. Normalt sett lämnar Yamaha 3 års motor garanti på sina produkter - under förutsättning att service görs av auktoriserade Yamaha verkstäder.
 2. Väljer du att årligen lämna in motor hos GBM Marin, så ökar vi själva på garanti tiden till 6 år om motorn köpts av oss från början. Läs mera här
 3. Om du inte servar din motor hos en Yamaha verkstad så upphör all garanti omgående. (Du har dock  kvar reklamation rätten vilket är något annat)

Kontakta oss för  auktoriserad motorservice av din Yamaha.

 

Bokning och kostnadsförslag

All bokning av vinteruppläggning bokas bäst på vår hemsida. Här skriver Ni in önskad upptagnings tid samt, båt typ, motor typ och vad Ni önskar att vi skall utföra på Er båt. Vår verkstadschef & kundmottagare Stefan Vineberg återkommer då inom några dagar med svar om plats finns kvar samt med kostnadsförslag om ni så önskat detta. Ni kan även kontakta vår service verkstad direkt på tel. 0525-19965 eller verkstad@gbm.se

Villkor gällande vinteruppläggning 2022-23

 Avtalet gäller mellan GBM Marin och båtägaren, och får ej överlåtas till någon tredje part.  GBM Marin är sedan många år medlemmar i Sweboat och alla avtal följer därför gällande Svensk konsumenttjänstlag.

 • Båten avlämnas vid vår servicebrygga i Havstenssund efter överenskommelse. Avlämning av båt utanför GBM:s öppettid sker endast ske efter överenskommelse. Båtägaren är ansvarig för att förtöjning sker på ett sätt att vare sig egen eller annans båt eller egendom riskerar att bli skadad.
  Båtägaren är ansvarig för båten fram till dess att GBM:s personal har möjlighet att ta hand om båten. Att alltid förtöja för storm är en god regel.
 • All förtöjning under sjösättningskranen är strikt förbjuden, och båtar som lämnas under kranen kommer att debiteras för flyttning av båten.
 • Nycklarna lämnas i kassan, kundmottagning eller utanför ordinarie öppettider i nyckelinkast – tydligt märkta med kundnamn, telefon och båtmodell.
 • Då det alltid är båtens försäkring som gäller i första hand, så ansvarar båtägaren för att båten är helförsäkrad till sitt fulla värde under hela perioden. GBM har omfattande försäkringar som träder in och täcker självrisker. Men det är alltid båtägarens egna försäkring som gäller i första skedet. 
 • Båtens septiktank och färskvattensystem skall vara tömda. Vi ansvarar inte för ev frostskador på vattentankar, pumpar, varmvattenberedare
  för båtar som förvaras utomhus.
 • Vid vinterupplag utomhus skall båten vara tömd på dynor och allt organiskt material, som kan mögla. Kapell monteras av och förvaras inomhus, kostnad för detta tillkommer.
 • Batterier laddas i samband med service av motorn, och därefter i samband med sjösättning – men utöver detta ingen underhållsladdning. Inför sjösättning belastningsprovas även batterierna.  Anses batterier som förbrukade kontaktas kunden innan nytt monteras.
 • P.g.a. försäkrings bestämmelser har båtägaren har inte tillgång till båten för att utföra egna arbeten under tiden båten står på vinterupplag hos GBM Marin.
 • För arbeten som beställs efter inlämnandet av båt lämnas offert, och vi utför arbetet i mån av tid och möjlighet att komma åt båten.
 • Tidpunkt för sjösättning påföljande vår måste bokas i samband med beställning av uppläggningen, dock senast vid upptagningen hösten 2023.
 • Vid hämtning av båt skall samtliga fakturor vara betalda – om fakturor ej är betalda har GBM rätt att kvarhålla båten till dess att betalning skett.
 • P.g.a begränsat antal platser vid vår servicebrygga måste båten hämtas senast söndag under sjösättningsveckan, annars torrsätts båten igen
  och kostnaden för detta debiteras kunden.
 • Avtalet gäller fram till senast 2023-06-30, förvaring senare än detta datum debiteras sommarhyra
 • Det råder mycket stor efterfrågan på vinterförvaringsplatser och därför bokas platserna i turordning efterhand beställningarna kommer in. Om Ni önskar uppläggning påföljande vinterperiod så måste detta göras så snart som möjligt. Vi har ingen möjlighet att per automatik kunna garantera plats för Er båt från år till år!!

Önskar Ni boka?  klicka på länken här