Särskilda bestämmelser för vinterupplag GBM Marin 2019/2020

 

Avtalet gäller mellan GBM Marin och båtägaren, och får ej överlåtas till någon tredje part. Avtalet omfattas av konsumenttjänstlagen.

 • Båten lämnas vid vår servicebrygga i Havstenssund efter överenskommelse. Lämning av båt utanför GBM:s öppettid sker endast
  efter överenskommelse, och båtägaren är då ansvarig för att förtöjning sker på ett sätt där vare sig egen eller annans båt, eller annan egendom,
  kan bli skadad. Båtägaren är också ansvarig för båten fram till dess att GBM:s personal kan ta hand om båten.
 • ALL förtöjning under vår sjösättningskran är strikt förbjuden, och båtar som lämnas under kranen kommer att debiteras
  för flyttning av båten.
 • Nycklar lämnas i kassa, kundmottagning eller utanför ordinarie öppettider i nyckelinkast – tydligt märkta med kundnamn, telefon och båtmodell.
 • Då det är båtens försäkring som gäller ansvarar båtägaren för att båten är helförsäkrad till sitt fulla värde.
 • Båtens septitank och färskvattensystem skall vara tömda. Vi ansvarar inte för ev frostskador på vattentankar, pumpar, varmvattenberedare
  på båtar som förvaras utomhus.
 • Vid vinterupplag utomhus skall båten vara tömd på dynor och allt organiskt material, som kan mögla. Kapell monteras av och förvaras inomhus,
  kostnad för detta tillkommer.
 • Batterier laddas i samband med service av motorn, och därefter i samband med sjösättning – men utöver detta ingen underhållsladdning.Inför sjösättning belastningsprovas även batterierna, och anses batterier som förbrukade kontaktas kunden innan nytt monteras.
 • Båtägaren har inte tillgång till båten för att utföra egna arbeten under tiden båten står på vinterupplag hos GBM Marin.
 • För arbeten som beställs efter inlämnandet av båt lämnas offert, och vi utför arbetet i mån av tid och möjlighet att komma åt båten.
 • Vid utleverans: Vi kan leverera/sjösätta ett begränsat antal båtar per vecka och tid måste bokas i god tid, senast två veckor före önskat
  datum – observera att vid högsäsongsdatum som ex påsk, pingst, Kristi Himmelsfärd, midsommar kan datumen vara fullbokade över en
  månad i förväg. Avbokning kan ske senast 24 timmar före inbokad tid.
 • Vid hämtning av båt skall samtliga fakturor vara betalda – om fakturor ej är betalda har GBM rätt att kvarhålla båten till dess att betalning skett.
 • Pga begränsat antal platser vid vår servicebrygga, måste båten hämtas senast söndag under sjösättningsveckan, annars torrsätts båten igen
  och kostnaden för detta debiteras kunden.
 • Avtalet gäller fram till senast 2020-06-30, förvaring senare än detta datum debiteras sommarhyra