Särskilda bestämmelser för vinterupplag GBM Marin 2020/2021

 

Avtalet gäller mellan GBM Marin och båtägaren, och får ej överlåtas till någon tredje part. Avtalet omfattas av konsumenttjänstlagen.

 • Båten lämnas vid vår servicebrygga i Havstenssund efter överenskommelse. Lämning av båt utanför GBM:s öppettid sker endast
  efter överenskommelse. Båtägaren är ansvarig för att förtöjning sker på ett sätt att vare sig egen eller annans båt eller egendom kan bli skadad.
  Båtägaren är ansvarig för båten fram till dess att GBM:s personal kan ta hand om båten. Förtöj alltid för storm är en god regel.
 • ALL förtöjning under sjösättningskranen är strikt förbjuden, och båtar som lämnas under kranen kommer att debiteras
  för flyttning av båten.
 • Nycklar lämnas i kassa, kundmottagning eller utanför ordinarie öppettider i nyckelinkast – tydligt märkta med kundnamn, telefon och båtmodell.
 • Då det alltid är båtens försäkring som gäller i första hand, så ansvarar båtägaren för att båten är helförsäkrad till sitt fulla värde under hela perioden. GBM har omfattande försäkringar som träder in och täcker självrisker. Men det är allt båtens egna försäkring som gäller som "första risk" 
 • Båtens septitank och färskvattensystem skall vara tömda. Vi ansvarar inte för ev frostskador på vattentankar, pumpar, varmvattenberedare
  på båtar som förvaras utomhus.
 • Vid vinterupplag utomhus skall båten vara tömd på dynor och allt organiskt material, som kan mögla. Kapell monteras av och förvaras inomhus,
  kostnad för detta tillkommer.
 • Batterier laddas i samband med service av motorn, och därefter i samband med sjösättning – men utöver detta ingen underhållsladdning. Inför sjösättning belastningsprovas även batterierna.  Anses batterier som förbrukade kontaktas kunden innan nytt monteras.
 • P.g.a. försäkrings bestämmelser har båtägaren har inte tillgång till båten för att utföra egna arbeten under tiden båten står på vinterupplag hos GBM Marin.
 • För arbeten som beställs efter inlämnandet av båt lämnas offert, och vi utför arbetet i mån av tid och möjlighet att komma åt båten.
 • Vid utleverans: Vi kan leverera/sjösätta ett begränsat antal båtar per vecka och tid måste bokas i god tid, senast två veckor före önskat
  datum – observera att vid högsäsongsdatum som ex påsk, pingst, Kristi Himmelsfärd, midsommar kan datumen vara fullbokade över en
  månad i förväg. Avbokning kan ske senast 24 timmar före inbokad tid.
 • Vid hämtning av båt skall samtliga fakturor vara betalda – om fakturor ej är betalda har GBM rätt att kvarhålla båten till dess att betalning skett.
 • P.g.a begränsat antal platser vid vår servicebrygga, måste båten hämtas senast söndag under sjösättningsveckan, annars torrsätts båten igen
  och kostnaden för detta debiteras kunden.
 • Avtalet gäller fram till senast 2021-06-30, förvaring senare än detta datum debiteras sommarhyra