När du skall servar eller vinter konserverar din motor så är det viktigt att det görs på en verkstad auktoriserad att få utföra dessa arbeten för just din motor. Inga andra än godkända auktoriserade serviceverkstäder har tillgång till uppdateringar och service meddelanden från tillverkaren. Enbart auktoriserade verkstäder får medverka på årliga servicekurser,  har rättigheter att logga i tillverkarens datasystem och kunna registrera att rätt service är utförd och i  tid.  Detta är en förutsättning för att din motorgaranti fortsatt skall gälla!

På GBM Marins serviceavdelning jobbar 8 personer året- alla med var sin specialitet.  Vi har sedan många år tagit beslutet att enbart samarbeta med de två största utombords tillverkarna när det gäller service. (Vilket också innebär de motorer som den övervägande delen av båtägarna själva har valt till sin båt)  Yamaha och Mercury.
GBM är ackrediterad och auktoriserad att utföra samtliga förekommande service och garanti arbeten. Vi anser att om man skall kunna utföra ett service arbete helt i enligt motor tillverkarens krav, och därmed  kunna införskaffa alla de specialverktyg och utbildningar som krävs för att utföra ett fullgott arbete, så måste vi specialisera oss och inte jobba med "allt"

När du lämnar en Yamaha eller Mercury till service hos GBM Marin, så kan du känna dig trygg med att du inte enbart få en välputsad motorkåpa. Du får en auktoriserad service utförd av våra utbildade tekniker.  Vi jobbar enbart med originaldelar/oljor och  garanterar att arbetet utförs helt i enligt helt med motortillverkarens högt ställda krav.

Vi är även auktoriserade för Mercruiser motorer, När det gäller Volvo Penta så samarbetar vi med auktoriserade verkstäder i närområdet för service på våra vinterförvaringar.

Publicerat 2023-10-06